Tamam, Bu İş Oldu!

Her ünitenin sonunda tüm
üniteyi kapsayan, üniversite
sınavlarında çıkması muhtemel
sorulardan oluşan ünite testleri
ile kitabımızı zenginleştirdik.